Η αναβάθμιση της περιοχής του Ψυρή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η αναβάθμιση της περιοχής του Ψυρή

Γκανιάς, Κωνσταντίνος

Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι: α) να περιγράψει την ανάπτυξη της περιοχής του Ψυρή τα τελευταία είκοσι χρόνια, β) να αναφέρει τους οργανισμούς οι οποίοι βοήθησαν στην αναβάθμιση της περιοχής και γ) να συγκρίνει την κοινωνικό οικονομική ανάπτυξη της περιοχής από την δημιουργία της έως σήμερα

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Economic development - Greece - Attica (Nome) - Psyrre
Ψυρή
Τοπική ανάπτυξη
οικονομική ανάπτυξη
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ψυρή (Αθήνα)
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ψυρή (Αθήνα)
Regional planning - Greece - Attica (Nome) - Psyrre
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ψυρή (Αθήνα)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.