Αντιλήψεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του σύγχρονου διευθυντή στη σχολική κοινότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αντιλήψεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του σύγχρονου διευθυντή στη σχολική κοινότητα

Μεριχωβίτης, Ιωάννης

Υπάρχουν πολλές δυσκολίες να καθοριστούν οι στόχοι και κατά συνέπεια ο ορισμός της «αποτελεσματικότητας» (αποτελεσματικά σχολεία και αποτελεσματικός διευθυντής). Στη διπλωματική εργασία διευκρινίζονται οι έννοιες αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Σκοπός αυτής είναι να διαφωτίσει δύο τομείς: την αποτελεσματικότητα των σχολείων και των διευθυντών αναδεικνύοντας τη σχέση τους και τους τρόπους αξιολόγησής τους καθώς και τα χαρακτηριστικά του ιδανικού και του υπηρετούντος διευθυντή. Επιπλέον περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους η πολιτεία και οι γονείς ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα των σχολείων, οι δεξιότητες του αποτελεσματικού διευθυντή και τα μοντέλα διοίκησης. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης διατυπώνονται οι τρόποι ώστε ένα σχολείο να γίνει αποτελεσματικότερο, η διοίκηση να είναι περισσότερο ποιοτική, και οι διευθυντές να καλύψουν πραγματικές αδυναμίες και ανάγκες

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Leadership
Διοίκηση
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Ηγεσία
διευθυντής
σχολείο
Διευθυντές σχολείων
School administrators

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.