Αντιλήψεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του σύγχρονου διευθυντή στη σχολική κοινότητα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Αντιλήψεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του σύγχρονου διευθυντή στη σχολική κοινότητα

Μεριχωβίτης, Ιωάννης

Υπάρχουν πολλές δυσκολίες να καθοριστούν οι στόχοι και κατά συνέπεια ο ορισμός της «αποτελεσματικότητας» (αποτελεσματικά σχολεία και αποτελεσματικός διευθυντής). Στη διπλωματική εργασία διευκρινίζονται οι έννοιες αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Σκοπός αυτής είναι να διαφωτίσει δύο τομείς: την αποτελεσματικότητα των σχολείων και των διευθυντών αναδεικνύοντας τη σχέση τους και τους τρόπους αξιολόγησής τους καθώς και τα χαρακτηριστικά του ιδανικού και του υπηρετούντος διευθυντή. Επιπλέον περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους η πολιτεία και οι γονείς ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα των σχολείων, οι δεξιότητες του αποτελεσματικού διευθυντή και τα μοντέλα διοίκησης. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης διατυπώνονται οι τρόποι ώστε ένα σχολείο να γίνει αποτελεσματικότερο, η διοίκηση να είναι περισσότερο ποιοτική, και οι διευθυντές να καλύψουν πραγματικές αδυναμίες και ανάγκες

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Leadership
Διοίκηση
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Ηγεσία
διευθυντής
σχολείο
Διευθυντές σχολείων
School administrators

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)