Διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των Ελλήνων καταναλωτών σε θέματα ηθικής ή υπεύθυνης κατανάλωσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των Ελλήνων καταναλωτών σε θέματα ηθικής ή υπεύθυνης κατανάλωσης

Αμβροσίου, Αφροδίτη Δ.

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σύγχρονου Έλληνα υπεύθυνου καταναλωτή, καθώς και οι προσδιοριστικοί, παρακινητικοί αλλά και ανασταλτικοί παράγοντες της ηθικής και υπεύθυνης κατανάλωσης στους Έλληνες. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013. Η επιλογή του δείγματος έγινε με απλή δειγματοληψία και περιλαμβάνει τυχαίο δείγμα Ν=300 ατόμων. Το δείγμα αποτελείται κατά 32% από άντρες και κατά 67% από γυναίκες, με ηλικία από 18 έως 65 ετών με μ.ο. ηλικίας τα 32,67 έτη.Ορισμένοι δημογραφικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο και το καθαρό οικογενειακό εισόδημα αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της υπεύθυνης κατανάλωσης. Στην τάση για υπεύθυνη κατανάλωση υπερτερούν οι ωριμότεροι στην ηλικία καταναλωτές έναντι των πολύ νέων και οι γυναίκες έναντι των αντρών. Αποδεικνύεται στατιστικά σημαντικός παρακινητικός παράγοντας της υπεύθυνης κατανάλωσης η στάση του σύγχρονου Έλληνα έναντι θεμάτων όπως η συμμετοχή του στα κοινά. Η ευαισθησία που διαθέτει ο καταναλωτής έναντι περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως αυτό της προστασίας των υδάτινων αποθεμάτων του πλανήτη αποδεικνύεται στατιστικά σημαντικός παρακινητικός παράγοντας της υπεύθυνης κατανάλωσης, όπως επίσης η αντίληψη που έχει όσον αφορά τις θετικές συνέπειες της υπεύθυνης κατανάλωσης. Φαίνεται ότι για τους Έλληνες η ελληνικότητα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αγοράς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στα τρόφιμα.Ανασταλτικός παράγοντας της υπεύθυνης κατανάλωσης αποτελεί η τάση θεώρησης της τιμής του προϊόντος ως πρωταρχικό κριτήριο αγοράς, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση εισοδήματος των Ελλήνων λόγω οικονομικής κρίσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μποϋκοτάζ
Consumer behavior
κατανάλωση
Κατανάλωση - Ηθικές απόψεις
Consumption - Moral and ethical aspects
Τροφή - Βιομηχανία και εμπόριο - Ηθικές απόψεις
υπεύθυνη
Boycotts
Ηθική
Food industry and trade - Moral and ethical aspects
Καταναλωτική συμπεριφορά
καταναλωτές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)