Η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας στην πολιτική προστασία: ρόλος – οργάνωση - συντονισμός: μελέτη περίπτωσης: Δημοτική Αστυνομία Δήμου Πειραιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας στην πολιτική προστασία: ρόλος – οργάνωση - συντονισμός: μελέτη περίπτωσης: Δημοτική Αστυνομία Δήμου Πειραιά

Βασιλικός, Νικόλαος

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο θεσμός της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο ρόλος και η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας σε αυτή. Αναλύονται και παρουσιάζονται οι ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τα επίπεδα συνεργασίας τους. Μέσα από την περιγραφή του θεσμικού ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας, διερευνάται η αποτελεσματικότητά της στην ασφάλεια της ζωής και στην προστασία της περιουσίας των δημοτών καθώς και οι δυνατότητες εξέλιξής της. Γίνεται διερεύνηση και σύγκριση με τις δημοτικές αστυνομίες μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων και αναζητούνται πιθανές προτάσεις βελτίωσης του ρόλους της. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Πειραιά, για την οποία παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση και αναζητείται η συγκεκριμένη της θέση στους πυλώνες συνεργασίας για την Πολιτική Προστασία στο Δήμο του Πειραιά. Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά της καθώς και τις όποιες ελλείψεις εντοπίστηκαν, γίνονται έξι (6) προτάσεις βελτιστοποίησης του ρόλου της ως προς την αποτελεσματικότερη προστασία του δημότη σε περίπτωση έκτακτου καταστροφικού γεγονότος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολιτική άμυνα
Αστυνομία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς
Disaster management
Police - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Civil defense
Piraeus Municipal Police
Δημοτική Αστυνομία Πειραιά
Καταστροφές - Αντιμετώπιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.