Η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας στην πολιτική προστασία: ρόλος – οργάνωση - συντονισμός: μελέτη περίπτωσης: Δημοτική Αστυνομία Δήμου Πειραιά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας στην πολιτική προστασία: ρόλος – οργάνωση - συντονισμός: μελέτη περίπτωσης: Δημοτική Αστυνομία Δήμου Πειραιά

Βασιλικός, Νικόλαος

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο θεσμός της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο ρόλος και η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας σε αυτή. Αναλύονται και παρουσιάζονται οι ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τα επίπεδα συνεργασίας τους. Μέσα από την περιγραφή του θεσμικού ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας, διερευνάται η αποτελεσματικότητά της στην ασφάλεια της ζωής και στην προστασία της περιουσίας των δημοτών καθώς και οι δυνατότητες εξέλιξής της. Γίνεται διερεύνηση και σύγκριση με τις δημοτικές αστυνομίες μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων και αναζητούνται πιθανές προτάσεις βελτίωσης του ρόλους της. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Πειραιά, για την οποία παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση και αναζητείται η συγκεκριμένη της θέση στους πυλώνες συνεργασίας για την Πολιτική Προστασία στο Δήμο του Πειραιά. Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά της καθώς και τις όποιες ελλείψεις εντοπίστηκαν, γίνονται έξι (6) προτάσεις βελτιστοποίησης του ρόλου της ως προς την αποτελεσματικότερη προστασία του δημότη σε περίπτωση έκτακτου καταστροφικού γεγονότος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολιτική άμυνα
Αστυνομία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς
Disaster management
Police - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Civil defense
Piraeus Municipal Police
Δημοτική Αστυνομία Πειραιά
Καταστροφές - Αντιμετώπιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)