Η επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στη φυσιολογία και μορφολογία της Πάρνηθας: μέτρα αποκατάστασης μετά την καταστροφική πυρκαγιά στις 28/06/2007

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στη φυσιολογία και μορφολογία της Πάρνηθας: μέτρα αποκατάστασης μετά την καταστροφική πυρκαγιά στις 28/06/2007

Παπαγιαννούλη, Κωνσταντίνα

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσέγγιση της επίδρασης του αστικού περιβάλλοντος στη φυσιολογία και μορφολογία της Πάρνηθας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πυρκαγιά της 28/06/2007. Σκοπός της είναι η αναγνώριση από τον αναγνώστη της οικολογικής και πολιτιστικής αξίας της Πάρνηθας και η ευαισθητοποίησή του σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τις αστικές δραστηριότητες της Αττικής. Όσον αφορά την περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, επιδιώκεται κυρίως η ενημέρωση του αναγνώστη σε θέματα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από ανθρώπινη αμέλεια. Για μεγαλύτερη εμβάθυνση, εξετάζεται η περίπτωση της πυρκαγιάς της 28/06/2007 και παρουσιάζονται τα μέτρα αποκατάστασης των καμένων εδαφών που σχεδιάστηκαν, ανακοινώθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενημέρωση του αναγνώστη για τα μέσα και τις τεχνικές που εφαρμόζονται για την αποκατάσταση καμένων εδαφών, καθώς επίσης και τον ρόλο του κράτους και των εθελοντών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αναδάσωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Reforestation - Greece - Attica (Nome)
Όρος
Mountain
Δάση και δασοπονία - Πυρκαγιές
Πυρκαγιές - Πάρνηθα
Forest fires - Parnitha
Forest fires - Prevention and control
Forest protection - Greece - Attica (Nome)
Δασοπροστασία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.