Οι θαλάσσιες αναβαθμίδες στην περιοχή της Μεσσηνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι θαλάσσιες αναβαθμίδες στην περιοχή της Μεσσηνίας

Ρεγγίνα, Δέσποινα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, έγινε μια προσπάθεια πρώτης αναγνώρισης και αποτύπωσης επίπεδων επιφανειών που πιθανά αντιστοιχούν σε θαλάσσιες αναβαθμίες στην περιοχή της Μεσσηνίας. Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός γεωμορφολογικού χάρτη των θαλάσσιων αναβαθμίδων. Για τη δημιουργία του χάρτη χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ArcMap 9.3 της εταιρίας ESRI. Tα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι πέντε φύλλα χαρτών, κλίμακας 1:50.000 από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ). Από την ψηφιοποίηση της ακτογραμμής, των ισοϋψών καμπυλών, του υδρογραφικού δικτύου και των τριγωνικών σημείων, κατασκευάστηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους της περιοχής, με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο χάρτης κλίσεως του αναγλύφου. Η κατασκευή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM), βοήθησε στον προσδιορισμό των θαλάσσιων αναβαθμίδων, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά υψόμετρα, από 4 έως 560 μέτρα. Αυτές ομαδοποιήθηκαν σε έξι κατηγορίες ανά υψομετρική ζώνη, και αντιστοιχούν με έξι κύρια μεσοπαγετώδη Στάδια Ισοτόπων του Οξυγόνου. Διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία τους, σχετίζεται με τη σταδιακή τεκτονική ανύψωση της χερσαίας περιοχής, ενώ η συνέχειά τους διακόπτεται από την παρουσία ρηγμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Geomorphology - Greece - Messenia (Nome)
Marine steps
Θαλάσσια στάθμη
Sea level
Glacial epoch
Θαλάσσιες αναβαθμίδες
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός)
Εποχή παγετώνων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.