Αυθεντική ηγεσία και η επίδρασή της στα εργασιακά αποτελέσματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αυθεντική ηγεσία και η επίδρασή της στα εργασιακά αποτελέσματα

Παναγοπούλου, Πολίνα

Η επίδραση της ηγεσίας στα εργασιακά αποτελέσματα των υφισταμένων, όπως είναι συμπεριφορές εργαζομένων εντός και εκτός του διακριτού τους εργασιακού ρόλου (in-role and extra-role behaviors), βρίσκεται στο ερευνητικό επίκεντρο της βιομηχανικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει κατα πόσο η αυθεντική ηγεσία (authentic leadership) επηρεάζει τα εργασιακά αποτελέσματα όπως για παράδειγμα, την εργασιακή αποτελεσματικότητα (work Performance), το σύνδρομο του «Καλού Στρατιώτη» (OCB), καθώς επίσης την εργασιακή ικανοποίηση (Job Satisfaction) και δέσμευση (Affective Commitment) των υφισταμένων. Το δείγμα της εργασίας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή της Αθήνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυθεντική ηγεσία, με εξαίρεση την εργασιακή αποτελεσματικότητα, σχετίζεται σημαντικά με όλα τα εργασιακά αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής συζήτηση των ερευνητικών περιορισμών αλλά και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επαγγελματική ικανοποίηση
Leadership
διοίκηση προσωπικού
Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Personnel management
Ηγεσία
Επαγγελματική ικανοποίηση
Job satisfaction

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.