Επιχειρηματική δραστηριότητα και τοπική ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης, Νομός Καρδίτσας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Επιχειρηματική δραστηριότητα και τοπική ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης, Νομός Καρδίτσας

Γκορίλα, Θεοδώρα

Η Θεσσαλία στον ελληνικό χώρο βρίσκεται σε πλεονάζουσα θέση. Κατέχει την κεντρική – ανατολική θέση του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας, με έκταση ίση με το 10,6% της συνολικής επικράτειας. Bρίσκεται σε στρατηγική και εύκολα προσπελάσιμη γεωγραφική θέση. Ωστόσο, η θέση της Θεσσαλίας στον ευρωπαϊκό χώρο, για τα μέσα ευρωπαϊκά δεδομένα, εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση. Αυτή η τάξη πραγμάτων επιτάσσει τη διερεύνηση της τοπικής ανάπτυξης που έχει συντελεστεί στο νομό Καρδίτσας, μέσω του τριτογενή τομέα παραγωγής. η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη προσπαθεί να διερευνήσει σε τι βαθμό έχει βοηθήσει ο τριτογενής τομέας τη ζωή των κατοίκων του νομού Καρδίτσας και αν έχουν επιτευχτεί όλοι οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Αν έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου, του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Αρχικά, παρατίθενται κάποια γενικά στοιχεία για την έννοια του όρου «ανάπτυξη» καθώς και μερικές από τις μορφές με τις οποίες συναντάται. Στη συνέχεια, γίνεται γνωριμία με το νομό Καρδίτσας και δίνεται η ιστορική αναδρομή του νομού και αναφέρονται τα αξιοθέατά της. Στη συνέχεια αναλύεται ο τομέας της κοινωνίας του νομού Καρδίτσας, αναφέρονται τα οικονομικά χαρακτηριστικά του νομού, θέματα υγείας για το νομό Καρδίτσας. Γίνεται αναφορά, επίσης, στα συστήματα μεταφορών που διαθέτει ο νομός και αναλύεται ο τομέας ανάπτυξης και υποδομών. Τέλος, αναφέρεται ο τομέας διοίκησης, δηλαδή διάφορες οργανώσεις και οργανισμοί που έχουν δημιουργηθεί με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του νομού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Business enterprises - Greece - Karditsa (Nome)
Entrepreneurship - Greece - Karditsa (Nome)
Επιχειρήσεις - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)