Ανάλυση της χωροχρονικής μεταβλητότητας της εδαφικής υγρασίας και θερμοκρασίας για τον ελλαδικό χώρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Ανάλυση της χωροχρονικής μεταβλητότητας της εδαφικής υγρασίας και θερμοκρασίας για τον ελλαδικό χώρο

Κουκούλα, Μαρίκα

Η υγρασία του εδάφους και οι διακυμάνσεις της, επιδρούν στον καθορισμό των φυσικών διεργασιών του εδάφους ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μία σημαντική παράμετρο για την δομή και την διατήρηση των οικοσυστημάτων καθώς επίσης και της βιοποικιλότητάς τους. Η εδαφική υγρασία ελέγχει την εναλλαγή νερού και θερμότητας μεταξύ της επιφάνειας του εδάφους και της ατμόσφαιρας, μέσω διαδικασίας της εξάτμισης και της διαπνοής των φυτών. Η θερμοδυναμική του εδάφους, καθώς επίσης και οι ροές της ορμής και της θερμότητας στο σύστημα εδάφους-ατμόσφαιρας, ενσωματώνονται και επιλύονται αναλυτικά στα περιφερειακά και κλιματικά ατμοσφαιρικά μοντέλα. Τα εδαφικά μοντέλα αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάλυση και την εκτίμηση της ανταλλαγής μάζας και ενέργειας μεταξύ της γήινης βιόσφαιρας και της ατμόσφαιρας. Ένα εδαφικό υπο-μοντέλο είναι χαρακτηριστικό και κρίσιμο συστατικό των μοντέλων γενικής κυκλοφορίας. Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών δύο εξελιγμένων εδαφικών μοντέλων που είναι συζευγμένα με ατμοσφαιρικά μοντέλα μέσης κλίμακας και γενικής κυκλοφορίας. Μετά από δύο έτη συνεχούς επιχειρησιακής πρόγνωσης, επεξεργάστηκαν στατιστικά, τα καθημερινά αποτελέσματα ενός μη υδροστατικού μοντέλου μέσης κλίμακας. Στο πλαίσιο της εργασίας μελετάται η χωροχρονική μεταβλητότητα της εδαφικής υγρασίας και θερμοκρασίας για τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, κατά την χρονική περίοδο 2009-2010, σε μηνιαία και ετήσια βάση. Για το σκοπό αυτό επεξεργάστηκαν περισσότερα από 2ΤΒ δεδομένων σε μορφή grid και υπολογίστηκαν στατιστικές μεταβλητές, όπως η μέση μηνιαία και μέση ετήσια θερμοκρασία και υγρασία του εδάφους. Στο τέλος τα αποτελέσματα αυτά οπτικοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν υπό μορφή θεματικών χαρτών με τη χρήση της NCL (NCAR Command Language).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εδαφολογία
Atmospheric models
Soil moisture
Ατμοσφαιρικά μοντέλα
Soil science
Υγρασία εδάφους
Θερμοκρασία εδάφους
Soil temperature

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-05-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)