Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς: η περίπτωση της Κυνουρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς: η περίπτωση της Κυνουρίας

Παρασκευά, Μαρία

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κυνουρίας καθώς και η καταγραφή των προσπάθειων που γίνονται σήμερα σχετικά με την κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται. Με δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 2 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2012 σε 87 μαθητές δύο γυμνασίων της Κυνουρίας καθώς και με επιτόπιες συνεντεύξεις κατοίκων της περιοχής, ιδιοκτητών μουσείων και ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά παρατηρήθηκε ότι υπήρχε η διάθεση να αλλάξουν και να αναδειχθούν πολλά στοιχεία του υλικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής από την πλευρά των κατοίκων και της νέας γενιάς αλλά δεν υπήρχε η οικονομική υποστήριξη από την μεριά του κράτους. Η όποια δράση στην περιοχή αυτή οφείλεται στους κατοίκους της, στην αγάπη για τον τόπο τους και στις προσπάθειες των συλλόγων της. Κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση του κράτους ώστε να βοηθήσει με σύγχρονα μέσα την ανάδειξη του πολιτισμικού περιεχομένου της Κυνουρίας έτσι ώστε οι θησαυροί της να μην χαθούν στον πέρασμα των χρόνων και να διατηρηθεί από γενιά σε γενιά η τοπική διάλεκτος, τα ήθη και τα έθιμα της αλλά και η ίδια της η ιστορία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ήθη και έθιμα - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός) - Κυνουρία
Πολιτισμική κληρονομιά
προστασία
Cultural property - Greece - Arkadia (Nome) - Kinouria
Κυνουρία
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός) - Κυνουρία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.