Η εξέλιξη του εμπορίου ρύπων στην ελληνική βιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η εξέλιξη του εμπορίου ρύπων στην ελληνική βιομηχανία

Τσουκαλάς, Αντώνιος

Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Στην εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους τρείς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς επίσης και οι προσπάθειες διαχείρισης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής κοινότητας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αναλύεται η εξέλιξη του εμπορίου ρύπων στην ελληνική βιομηχανία, εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις επιπέδων παραγωγής, διαδικασιών παραγωγής καθώς και διαφοροποιήσεις επαληθευμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα σε σχέση με την προγενέστερη περίοδο. Για την έρευνα πεδίου που διεξήχθη το δείγμα που συμμετείχε ήταν 50 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα από τις συνολικά 143 σταθερές εγκαταστάσεις (χωρίς τις αεροπορικές εταιρείες) που συμμετέχουν στο εμπόριο ρύπων σε όλη την ελληνική επικράτεια (με κατατεθημένες επαληθευμένες εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα για το έτος 2012) δηλαδή κάτι παραπάνω από το 1/3 του συνολικού διαθέσιμου πληθυσμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φαινόμενο θερμοκηπίου
Εμπόριο ρύπων
Βιομηχανία - Ελλάδα
Climatic changes
Greenhouse gases
κλιματική αλλαγή
Κλιματικές μεταβολές
Emissions trading - Greece
Ατμοσφαιρικό
Industries - Greece
φαινόμενο του θερμοκηπίου
Εμπόριο ρύπων - Ελλάδα
βιομηχανία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.