Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις διατροφικές συνήθειες μιας τετραμελούς αστικής οικογένειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις διατροφικές συνήθειες μιας τετραμελούς αστικής οικογένειας

Τρουμπούνη, Ελένη

Στην συγκεκριμένη έρευνα με τίτλο “Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις διατροφικές συνήθειες μιας τετραμελούς αστικής ελληνικής οικογένειας“ επιχειρείται η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη διατροφική συμπεριφορά δυο σύγχρονων τετραμελών οικογενειών οι οποίες ζουν στην Αθήνα. Σύμφωνα με μελέτες, η παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες για την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα σύγχρονα νοικοκυριά. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι, αρχικά, ο υπολογισμός των αερίων του θερμοκηπίου σε ισοδύναμα CO2 καθώς και των εισροών ενέργειας από την κατανάλωση τροφίμων που πραγματοποιείται από την κάθε οικογένεια. Στη συνέχεια ακολουθεί η σύγκριση των δύο αυτών τύπων διατροφής καθώς και καταγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας. Η συγκεκριμένη έρευνα στηρίχθηκε αρχικά στην ανασκόπηση άλλων μελετών που έχουν διεξαχθεί πάνω στο ίδιο θέμα στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ολιστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος καθώς επιχειρείται σύγκριση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας με αυτά των άλλων ερευνών. Αξίζει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει πρόσφατα βγει στο προσκήνιο και απασχολεί ιδιαίτερα την σύγχρονη επιστημονική επικαιρότητα καθώς αποτελεί πηγή πολλών νέων πληροφοριών και αναλύσεων. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι μέχρι τώρα έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε αυτό το πεδίο είναι περιορισμένες αλλά συνεχώς αυξανόμενες. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο στοιχείο γιατί μέσω της μελέτης και της συνεχούς έρευνας πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα για την επίτευξη της βιώσιμης διατροφής και της γενικότερης βιώσιμης ανάπτυξης

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
διατροφικές συνήθειες
μόλυνση
Διατροφή - Περιβαλλοντικές απόψεις
Περιβάλλον
Food habits - Greece
Nutrition - Environmental aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.