Μελέτη και σχεδίαση μεθόδων εξόρυξης γνώσης από βιοιατρικά δεδομένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη και σχεδίαση μεθόδων εξόρυξης γνώσης από βιοιατρικά δεδομένα

Μαύρος, Κωνσταντής

Η μελέτη Βιοιατρικών δεδομένων μέσα από τις μεθόδους της εξόρυξης γνώσης αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο έρευνας. Επίσης, η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα ογκολογίας είναι ένα αντικείμενο έρευνας-πρόκληση για τους ερευνητές. Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές εξόρυξης γνώσης όπως, Δέντρα Απόφασης, η Στατιστική Παλινδρόμηση, οι Ensemble Μέθοδοι και τα Support Vector Machines, για την πρόβλεψη της βιωσιμότητας ασθενών που έχουν προσβληθεί από το καρκίνο του μαστού. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται παρέχονται από το SEER και είναι για τις χρονολογίες 1973-2008. Τα δεδομένα αυτά υποβλήθηκαν σε διάφορες τεχνικές προεπεξεργασίας έτσι ώστε να αποδόσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν αυτοματοποιημένες τεχνικές επιλογής γνωρισμάτων για τη δημιουργία του τελικού συνόλου των δεδομένων με σκοπό την επιλογή των καταλληλότερων γνωρισμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ιατρική - Επεξεργασία δεδομένων
Μαστός - Καρκίνος - Επεξεργασία δεδομένων
Breast - Cancer - Data processing
Medicine - Data processing
Data mining
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-09-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.