Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας μετά από οξύ στεφανιαίο επεισόδιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας μετά από οξύ στεφανιαίο επεισόδιο

Μαγκλής, Εμμανουήλ

Σκοπός: Η διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ της μακροχρόνιας κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών πριν από ένα επεισόδιο Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου(ΟΣΣ) και της εμφάνισης Συστολικής Δυσλειτουργίας της Αριστερής Κοιλίας(ΣΔΑΚ) μετά από αυτό, δεδομένου του ερευνητικού κενού στο θέμα. Υλικά – Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2009 εντάχθηκαν στη μελέτη όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν διαδοχικά στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου μετά από επεισόδιο ΟΣΣ. Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν 984 άτομα ηλικίας 64,3±12,8 ετών. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αξιολογήθηκε με τη βοήθεια ενός ημιποσοτικού έγκυρου ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Η αξιολόγηση της κατανάλωσης φρούτων αφορούσε την καταγραφή της ημερήσιας πρόσληψης αυτών ενώ όσον αφορά τα λαχανικά αξιολογήθηκε η συχνότητα κατανάλωσης ωμών σαλατών, βρασμένων χορταρικών, τηγανητών λαχανικών και λαδερών φαγητών. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν μέχρι και την υποβολή τους σε υπερηχογραφικό έλεγχο και την κατάταξή τους σε ασθενείς με ΣΔΑΚ σε περίπτωση που το Κλάσμα Εξώθησης της Αριστερής Κοιλίας (ΚΑ) ήταν μικρότερο του 40%. Αποτελέσματα: Το 46,4% των ασθενών ανέπτυξε ΣΔΑΚ, ενώ το 56,3% όχι. Τα υποδείγματα λογαριθμικής παλινδρόμησης που υπολογίστηκαν, αφού έλαβαν υπόψη ένα σύνολο από συγχυτικούς παράγοντες, δεν αναδεικνύουν στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και εμφάνισης ΣΔΑΚ μετά από επεισόδιο ΟΣΣ. Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν συσχετίζεται με την εμφάνιση ΣΔΑΚ μετά από επεισόδιο ΟΣΣ. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν προκύπτει ότι είναι ικανά να προστατέψουν την καρδιά από τη βλάβη που προκαλεί η ισχαιμία και η επαναιμάτωση του μυοκαρδίου μετά από ένα επεισόδιο ΟΣΣ, με μείζονες παράγοντες όπως ο χρόνος από την έναρξη του πόνου έως την είσοδο στο νοσοκομείο και την επέμβαση επαναιμάτωσης ή τη χορήγηση θρομβόλυσης καθώς και η επιτυχία αυτών, να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό την υπό μελέτη έκβαση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Heart failure
Vegetables in human nutrition
Φρούτα στην ανθρώπινη διατροφή
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιακή ανεπάρκεια
Λαχανικά στην ανθρώπινη διατροφή
Fruits in human nutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-11-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.