Φυσικό και πολιτισμικό τοπίο στην πόλη των Τρικάλων από την απελευθέρωση (1881) ως σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Φυσικό και πολιτισμικό τοπίο στην πόλη των Τρικάλων από την απελευθέρωση (1881) ως σήμερα

Δασκάλου, Χριστίνα

Τα Τρίκαλα είναι μία πόλη με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και με πλούσιο ιστορικό παρελθόν που άρχισε όμως να χάνεται τα τελευταία χρόνια Η παρούσα μελέτη θα επιχειρήσει να αναλύσει κατά πόσο η κληρονομιά αυτή των Τρικάλων που χάνεται, έχει ή όχι μεγάλη πολιτιστική σημασία για τους γηγενείς και κατά πόσο συντέλεσε στην πνευματική ανάπτυξη του τόπου.Η μελέτη χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο, θα γίνει μία ιστορική αναδρομή που αφορά στην πόλη των Τρικάλων, στο δεύτερο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την υπάρχουσα κατάσταση στη σύγχρονη πόλη. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στις κρατικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη ενώ στο τέταρτο, θα γίνει η παρουσίαση και ανάλυση της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Τρικάλων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2008. Τέλος, θα διατυπωθούν τα τελικά συμπεράσματα αλλά και οι προτάσεις που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Tourism - Greece - Trikala (Nome)
Τρίκαλα - Πολιτισμός
Τουρισμός - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Trikala - Civilization

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.