Η επίδραση της κατάστασης θρέψης στην εμφάνιση και την εξέλιξη λοιμώξεων ηλικιωμένων ασθενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η επίδραση της κατάστασης θρέψης στην εμφάνιση και την εξέλιξη λοιμώξεων ηλικιωμένων ασθενών

Καραγεώργου, Δήμητρα

Σκοπός: Η κακή θρέψη αποτελεί ένα πολύ συχνό φαινόμενο για τους ηλικιωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται και συνδέεται με διάφορες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, όπως με την εμφάνιση λοιμώξεων. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να καταγράψει τη συχνότητα παρουσίας της κακής θρέψης και να διερευνήσει την αλληλεπίδραση που έχει με την εμφάνιση νοσοκομειακών λοιμώξεων. Μεθοδολογία: Αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης τυχαίου δείγματος 140 ατόμων, ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, με πραγματοποίηση ανθρωπομετρικών μετρήσεων και εφαρμογή του SGA. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, η εξέλιξη της υγείας των ασθενών βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση, με σκοπό την ανίχνευση νοσοκομειακών λοιμώξεων. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με το SGA, το 60% των ασθενών είχε μέτρια ή σοβαρή κακή θρέψη κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Η κακή θρέψη συσχετίστηκε με χαμηλότερο ΔΜΣ, αυξημένο ποσοστό απώλειας βάρους στο πρόσφατο παρελθόν, μειωμένα επίπεδα αλβουμίνης και μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας. Το 26,4% των ασθενών εμφάνισε νοσοκομειακή λοίμωξη, ενώ η εκδήλωσή της συσχετίστηκε με την κατάσταση θρέψης των ασθενών, αφου ένας στους τρεις ασθενείς με κακή θρέψη (34,5%), ανέπτυξε λοίμωξη. Συμπέρασματα: Η συχνότητα της κακής θρέψης σε ηλικιωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο είναι πολύ υψηλή και η επίδραση της στην εξέλιξη της υγείας τους εξαιρετικά σημαντική, καθώς επηρεάζει τόσο τη διάρκεια νοσηλείας τους όσο και την επιβάρυνση της κατάστασής τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υποσιτισμός
Older people - Nutrition
Aged - Nutrition
Ηλικιωμένοι - Διατροφή
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Malnutrition
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.