Η βιώσιμη κατανάλωση ως μοχλός προστασίας του περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η βιώσιμη κατανάλωση ως μοχλός προστασίας του περιβάλλοντος

Σκραπαρλή, Αριάδνη

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη, εξετάστηκε η επίδραση διαφόρων προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την οικολογική συμπεριφορά των καταναλωτών και συγκεκριμένα τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 3R, μείωση (reduce), επαναχρησιμοποίηση (reuse) και ανακύκλωση (recycle). Για το λόγο αυτόν πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 150 ατόμων στο νομό Αττικής και Καστοριάς, κατά την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2013. Προκειμένου να εξεταστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των παλινδρομήσεων, τόσο της γραμμικής όσο και της λογιστικής παλινδρόμησης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το φύλο, η άποψη ότι οι συχνές αγορές είναι σπατάλη χρόνου και ότι η ανακύκλωση συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος είναι στατιστικοί σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανακύκλωση. Επίσης, εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, παιδιά, οικογενειακή κατάσταση) οι μεταβλητές καλλιεργώ στο λαχανόκηπο μου και αγοράζω προϊόντα «δεύτερο χέρι» επηρεάζουν θετικά την επαναχρησιμοποίηση. Όσον αφορά στα βιολογικά προϊόντα, τα καταναλώνουν συνήθως τα άτομα που πιστεύουν ότι είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον, εκείνοι που ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα και τέλος αυτοί που αγοράζουν προϊόντα από εταιρίες φιλικές προς το περιβάλλον. Τέλος ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακής απόδοσης (μείωση) αγοράζουν συνήθως τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι παντρεμένα και δωρίζουν τις συσκευές τους όταν πλέον δεν τις χρησιμοποιούν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Consumer behavior
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Καταναλωτές - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Καταναλωτική συμπεριφορά
Consumers - Greece - Attica (Nome)
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.