Χωρικές ανισότητες στις δαπάνες περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Χωρικές ανισότητες στις δαπάνες περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων

Αναστασίου, Ευγενία

Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των χωρικών ανισοτήτων στις δαπάνες περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων. Τα δεδομένα προέρχονται από τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2006-2011 και πιο συγκεκριμένα, τους απολογισμούς των ετών 2004-2009 και αφορούν τις δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο νομών- νομαρχιών. Για το σύνολο των δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών διεξήγχθηκε ανάλυση για τον εντοπισμό χωρικών ανισοτήτων. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι χωρικής ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα μέθοδοι διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων, όπως η περιγραφική στατιστική και η χωρική αυτοσυσχέτιση. Μελετώντας τη σειρά χαρτών που προέκυψαν από την προηγούμενη διαδικασία, διαπιστώθηκε το μέγεθος της μεταβολής των δαπανών με την εναλλαγή των ετών. Ακόμα, για την πραγμάτωση των στόχων και την καλύτερη μελέτη των χωρικών ανισοτήτων των παραπάνω δεδομένων, υπολογίστηκαν δείκτες μέτρησης ανισοτήτων, όπως οι Gini, και Theil. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων είναι οι έντονες χωρικές ανισότητες των δαπανών στους νομούς της Ελλάδας. Το έτος 2005 εμφανίζει τις υψηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες και το 2007 τις χαμηλότερες. Μέσα από τη σύγκριση των κατά κεφαλήν δαπανών με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, δεν προκύπτει καμιάς μορφής συσχέτιση μεταξύ τους. Οι τιμές των δεικτών Gini και Theil παρουσιάζουν διαχρονικά μεταβολές και διακυμάνσεις στις δαπάνες, γεγονός που υποδεικνύει χωρική ανισοκατανομή. Ο συντελεστής Moran’s I εμφάνισε θετική χωρική αυτοσυσχέτιση το έτος 2004, με το κέντρο εστίας των χαμηλών τιμών των δαπανών να εντοπίζεται στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δαπάνες
Spatial analysis (Statistics)
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Expenditures
Public
Δημόσιες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)