Στατιστική αξιολόγηση του επιχειρησιακού μοντέλου πρόγνωσης καιρού του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου για την περίοδο 2010-2012

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Στατιστική αξιολόγηση του επιχειρησιακού μοντέλου πρόγνωσης καιρού του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου για την περίοδο 2010-2012

Μυλωνά, Κωνσταντίνα

Για την πρόγνωση του καιρού χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά μοντέλα των οποίων η ολοκλήρωσή γίνεται είτε υδροστατικά είτε μη υδροστατικά. Τα συγκεκριμένα μοντέλα έχουν φτάσει σε τέτοιες οριζόντιες αναλύσεις, επιτρέποντας την αναπαράσταση διεργασιών, όπου η υδροστατική προσέγγιση σταματάει να είναι έγκυρη. Τα συστήματα πρόγνωσης που έχουν αναπτυχθεί, βασίζονται στην περιγραφή των φυσικών διεργασιών με βάση τους νόμους διατήρησης της ορμής, της μάζας και της ενέργειας. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι και το Weather Research Forecasting Non-hydrostatic Mesoscale Model (WRF-NMM), το οποίο χρησιμοποιείται είτε για επιχειρησιακή πρόγνωση, είτε για ανάγκες ατμοσφαιρικών ερευνών. Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το WRF-NMM εκτελείται επιχειρησιακά και έχει εγκατασταθεί και προσαρμοστεί κατάλληλα στην παράλληλη υπολογιστική υποδομή του τμήματος. Μετά από 4έτη συνεχούς επιχειρησιακής λειτουργίας σε καθημερινή βάση έχει δημιουργηθεί σημαντική βάση μετεωρολογικών πλεγματικών δεδομένων που υπερβαίνει τα 6TB αυξάνοντας την ανάγκη αξιολόγησης του μοντέλου. Στη συγκεκριμένη εργασία, οι προγνώσεις από το μοντέλο WRF συγκρίνονται με παρατηρήσεις από περίπου 900 μετεωρολογικούς σταθμούς σε ολόκληρο το πεδίο ολοκλήρωσης. Η πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας, η θερμοκρασία στα 2 m, η ένταση του ανέμου στα 10 m και ο αθροιστικός υετός 6ωρου αξιολογούνται για να μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση των στατιστικών δεικτών bias και RMSE και η διερεύνηση της προγνωστικής ικανότητας του μοντέλου. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε λογισμικό αποκωδικοποίησης δεδομένων grib, εξελιγμένα σχήματα ελέγχου της ποιότητας των παρατηρήσεων και υπολογισμό αποδεκτών στατιστικών μεγεθών όπως το συστηματικό σφάλμα (bias) και η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE) τόσο για συνεχείς όσο και για διακριτές μεταβλητές. Σύμφωνα με τους παραπάνω δείκτες το μοντέλο παρουσιάζει ικανοποιητική προγνωστική συμπεριφορά για όλα τα προγνωστικά πεδία που αξιολογήθηκαν στο σύνολο της περιόδου αξιολόγησης, από τον Ιανουάριο του 2010 έως το Δεκέμβριο του 2012 και αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του καιρού για τον ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ατμόσφαιρα
Atmosphere
Πρόγνωση του - Στατιστικές μέθοδοι
Καιρός
Weather forecasting - Statistical methods
Μετεωρολογία
Meteorology

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)