Αλληλεπίδραση περιγεννητικών παραγόντων στην εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αλληλεπίδραση περιγεννητικών παραγόντων στην εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας

Κεκέ, Δέσποινα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στις βιομηχανοποιημένες χώρες ένα από τα πιο συχνά προβλήματα δημόσιας υγείας και με αυξημένη διάδοση είναι αυτά του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας. Τόσο το ενδομήτριο όσο και το μεταγεννητικό περιβάλλον έχει αναφερθεί ότι ασκούν ένα σημαντικό ρόλο σε διάφορες μεταβολικές και ενδοκρινικές μεταβολές που ευνοούν την ανάπτυξη λιπώδους ιστού αργότερα στη ζωή. Σύμφωνα με μελέτες ο ΔΜΣ των γονέων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη, το βάρος γέννησης των νεογνών, ο μητρικός θηλασμός, το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη, ο διαβήτης κύησης και η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης φαίνεται να σχετίζονται προστατευτικά ή επιβαρυντικά με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας. ΣΚΟΠΟΣ: Το Πανελλήνιο Πρόγραμμα «Αξιολόγησης, Ανάπτυξης, Θρέψης και Διατροφής» ( GENESIS study) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελεί τη πρώτη μεγάλης κλίμακας επιδημιολογική μελέτη που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής διατριβής θα περιγραφούν εκείνοι οι περιγεννητικοί παράγοντες και τα χαρακτηριστικά των γονέων που θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία στην παιδική ηλικία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη GENESIS είναι μία προοπτική μελέτη παρελθόντος. Ο πληθυσμός που μελετήθηκε ήταν 2374 παιδιά, ηλικίας 1 έως 5 ετών τα οποία επιλέχθηκαν από αντιπροσωπευτικό δείγμα βρεφονηπιακών σταθμών από πέντε νομούς της Ελλάδας. Το δείγμα αποτελούνταν από 1218 αγόρια και 1156 κορίτσια. Στους γονείς των παιδιών δόθηκε ερωτηματολόγιο όπου και συμπλήρωσαν πληροφορίες σχετικά με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά αυτών και των αδερφών τους, την εγκυμοσύνη, το θηλασμό, την ανάπτυξη του παιδιού κ.α. Ο ορισμός της παχυσαρκίας όσον αφορά τους γονείς ήταν: ελλειποβαρείς: ΔΜΣ<18,5kg/ m2 , φυσιολογικού βάρους: ΔΜΣ:18,5-24,9 kg/ m2 , υπέρβαροι: ΔΜΣ: 25-29,9 kg/ m2 , παχύσαρκοι: ΔΜΣ: ≥30 kg/ m2 , για τα νήπια κάτω των δύο ετών χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες “Weight-for-length growth charts” για το αντίστοιχο φύλο, ενώ για τα νήπια άνω των δύο ετών χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες “Body Mass Index-for-age percentiles”. Σύμφωνα με αυτούς, τα νεογνά κατατάσσονται ως: ελλειποβαρή (underweight) όταν ο ΔΜΣ<5ο εκατοστημόριο, φυσιολογικού βάρους (normal weight) όταν ο ΔΜΣ είναι μεταξύ 5ου και 85ου εκατοστημορίου ή 5ου και 95ου εκατοστημορίου αν πρόκειται για παιδιά κάτω των 2 ετών , υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη υπέρβαρου (at risk of overweight) για τιμές μεταξύ 85ου και 95ου εκατοστημορίου και υπέρβαρα (overweight) όταν ΔΜΣ>95ου εκατοστημόριο. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τα στατιστικά προγράμματα SPSS (version 18.0) και Stata (version 8.0). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 5% . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών ηλικίας 1-5 ετών βρέθηκε ότι ο επιπολασμός του υπέρβαρου στις ηλικίες 1-3 ετών είναι 16,3% ενώ της παχυσαρκίας 16,1%. Αντίστοιχα για το ηλικιακό διάστημα 4-5 ετών τα ποσοστά είναι 18,5% και 19,6%. Κατόπιν λογιστικής παλινδρόμησης φάνηκε ότι παιδιά με έναν τουλάχιστον υπέρβαρο γονέα έχουν 45% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης υπέρβαρου και παχυσαρκίας OR=1.45 (95%CI=1.06-1.95) στην ηλικία 1-3 ετών και 47% μεγαλύτερη πιθανότητα OR=1,47 (95%CI=1,9-1,98) στην ηλικία 4-5 ετών. Στο ηλικιακό αυτό διάστημα εάν και οι δύο γονείς είναι υπέρβαροι τα παιδιά έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα OR=2,36 (95%CI=1,64-3,39). Επίσης παιδιά των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν κατά την εγκυμοσύνη φάνηκε να έχουν 37% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης υπέρβαρου και παχυσαρκίας στην ηλικία των 4-5 ετών OR=1.45 (95%CI=1,01-1,90). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης , το αν η μητέρα καπνίζει κατά την εγκυμοσύνη και το βάρος των γονέων, είναι περιγεννητικοί παράγοντες που φαίνεται να έχουν ισχυρή συσχέτιση με την εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας και υπέρβαρου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Children - Nutrition
Obesity in children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.