Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφικών ομάδων στην παιδική παχυσαρκία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφικών ομάδων στην παιδική παχυσαρκία

Τσεκούρα, Αλεξάνδρα Άμπρ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αντιπονεκτίνη, μια ορμόνη που εκκρίνεται από τον λιπώδη ιστό και έχει κεντρικές και περιφερικές δράσεις, εμπλέκεται στη ρύθμιση της ενεργειακής ομοιόστασης, το μεταβολισμό της γλυκόζης και του λίπους και επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και ινσουλινοαντίστασης. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των μονο-νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs) +276G/T και -11391G/A του γονιδίου της αντιπονεκτίνης ADIPOQ και διατροφικών παραγόντων στη συγκέντρωση της αντιπονεκτίνης ορού. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Στην έρευνα έλαβαν μέρος 991 υγιή παιδιά ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 11,2 ± 0,6 ετών, που ήταν μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού, σχολείων του νομού Αττικής. Τα παιδιά αυτά είχαν τους προαναφερθέντες SNPs στο γονίδιο ADIPOQ. Συλλέχθηκαν αναλυτικές πληροφορίες από όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες, τον τρόπο ζωής καθώς επίσης και ανθρωπομετρικά και βιοχημικά στοιχεία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και οι δύο SNPs ήταν σε ισορροπία Hardy-Weinberg, αλλά κανένας τους σε συσχετίστηκε σημαντικά με την αντιπονεκτίνη ορού πριν και μετά την προσαρμογή για ενδεχόμενους συγχυτικούς παράγοντες. Υπήρχε αλληλεπίδραση (p =0,050) μεταξύ του πολυμορφισμού +267G/T και της κατανάλωσης φυτικών ινών στα επίπεδα της αντιπονεκτίνης ορού. Όταν η κατανάλωση φυτικών ινών ήταν μικρή, οι GG ομοζυγώτες παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις αντιπονεκτίνης σε σχέση με τους φορείς του T αλληλόμορφου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Βρέθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ της πρόσληψης φυτικών ινών και του πολυμορφισμού +267G/T στα επίπεδα αντιπονεκτίνης ορού των συμμετεχόντων. Όταν η πρόσληψη φυτικών ινών ήταν χαμηλή, οι ομοζυγώτες GG είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντιπονεκτίνης ορού συγκριτικά με τους φορείς του Τ αλληλόμορφου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Ινσουλινοαντίσταση
Children - Nutrition
Insulin resistance
Obesity in children
Αντιπονεκτίνη
Adiponectin

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)