Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Improvements in the Excellence Model of the European Foundation for Quality Management
Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας

Καρυπίδης, Φίλιππος
Karipidis, Philippos

Παρουσιάζει τις βασικές πτυχές του Πρότυπου Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, ως εργαλείου που βοηθά τους οργανισμούς να αυτοαξιολογούνται, να συγκρίνονται προς άλλους καλύτερους αλλά και να εντοπίζουν περιοχές προς βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα παρακάτω:1.Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα υιοθέτησης του προτύπου 2. Δομή του Πρότυπου 3. Οι οκτώ θεμελιώδεις αρχές 4. Οι ομάδες κριτηρίων(προσδιοριστικοί παράγοντες και αποτελέσματα) 5.Μηχανισμός RADAR 6.Επίπεδα της Αριστείας 7. Αυτοαξιολόγηση
Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΓ--Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2011
Present the main aspects of the Excellence Model of the European Foundation for Quality Management, a tool that helps organizations evaluate themselves, to be compared to other better and to identify areas for improvement. Specifically refer to the following: 1.Anagkaiotita and advisability of adopting the standard 2. Structure of the Model 3. The eight fundamental principles 4. The sets of criteria (determinants and results) 5.Michanismos RADAR 6.Epipeda Excellence 7. Self Assessment

Book chapter

Criteria and sub-criteria
Standards of excellence
Αποτελέσματα
Fundamental principles
Προσδιοριστικοί παράγοντες
Κριτήρια και υποκριτήρια
Results
Mechanism RADAR
Ωφέλειες από την υιοθέτηση
Benefits from adopting
Determinants
Επίπεδα αριστείας
Θεμελιώδεις αρχές
Μηχανισμός RADAR

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης (EL)
ATEI of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011
2015-06-30T12:19:52Z

Καρυπίδης, Φ. (2011). Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, Παράλληλα Κείμενα ΔΕΟ42. Σε: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος: κεφάλαιο βιβλίου. τ.Α, Πάτρα: ΕΑΠ.
Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, Πάτρα, 2011

Το τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσία
This item is probably protected by Copyright Legislation*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.