[Δημοκρατία, Διαδικασία, Διανοούμενοι, Διασπορά, Διεθνισμός, Εθνικισμός, Εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα, Εργατικό κίνημα, Εθνικοσοσιαλισμός, Επανάσταση, Σωβινισμός, Ταξική συνείδηση, Ταξικοί αγώνες]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1989 (EL)
[Republic, Process, Intellectuals, Dispersion, Internationalism, Nationalism, Education and social inequality, Labor movement, National Socialism, Revolution, chauvinism, class consciousness, class struggle]
[Δημοκρατία, Διαδικασία, Διανοούμενοι, Διασπορά, Διεθνισμός, Εθνικισμός, Εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα, Εργατικό κίνημα, Εθνικοσοσιαλισμός, Επανάσταση, Σωβινισμός, Ταξική συνείδηση, Ταξικοί αγώνες]

Μαυρίδης, Σάββας

Mavridis, Savvas

Σύνταξη των εξής λημμάτων : Δημοκρατία, Διαδικασία, Διανοούμενοι, Διασπορά, Διεθνισμός, Εθνικισμός, Εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα (3ος τόμος), Εργατικό κίνημα, Εθνικοσοσιαλισμός, Επανάσταση (4ος τόμος), Σωβινισμός, Ταξική συνείδηση, Ταξικοί αγώνες (8ος τόμος)
Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 1989
Drafting of the following entries : Republic Process, Intellectuals, Diaspora, Internationalism, Nationalism, Education and social inequality (3rd volume), Labor movement, National Socialism, Revolution (4th volume), chauvinism, class consciousness, class struggle (8th Volume)

Book chapter

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης (EL)
ATEI of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-07-01T09:54:00Z
1989

Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια λεξικό, Αθήνα, 1989
Μαυρίδης, Σ. (1989). [Δημοκρατία, Διαδικασία, Διανοούμενοι, Διασπορά, Διεθνισμός, Εθνικισμός, Εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα, Εργατικό κίνημα, Εθνικοσοσιαλισμός, Επανάσταση, Σωβινισμός, Ταξική συνείδηση, Ταξικοί αγώνες]. Σε: Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια λεξικό. 3, 4, 8. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
960-7019-13-Χ

Ελληνικά Γράμματα

Το τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσία
This item is probably protected by Copyright Legislation*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.