δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Improving gut health in the elderly

Rastall, Robert
Manderson, Kirstie
Gibson, Glenn
Likotrafiti, Eleni
Tuohy, Kieran

Λυκοτραφίτη, Ελένη

World wide, the population is ageing, with declining birth rates (especially in developed countries) and increasing life expectancy, contributing to the growing of an aged population. The impact of this ageing population is likely to be felt most keenly in Europe, where the proportion of older people will increase from 20% in 1998 to 35% in 2050 where one in every three people will be over 60 years (Ho, 1996). According to the World Health Organisation (WHO) there are currently 580 million people in the world aged 60 or over and this figure is expected to rise to 1 billion in the next 20 years (Kalache, 1999). Up to 85% of the elderly population are likely to undergo medical intervention for single or multiple diseases at any given time (Garibaldi and Nurse, 1986). Thus, an ageing population is accompanied by a significant rise in health costs and the need for socially acceptable care facilities is likely to impact greatly on socioeconomic parameters within Westernised countries.
Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2004

Book chapter

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης (EL)
ATEI of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2004
2015-07-08T11:33:19Z

Remacle, C. (2004). Functional Foods, Ageing and Degenerative Disease. Σε Improving gut health in the elderly. Επιμέλεια από Likotrafiti, E. UK.: Woodhead Publishing Limited.
Functional Foods, Ageing and Degenerative Disease, Cambridge, 2004
10.1533/9781855739017.3.394

Elsevier


Το τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσία
This item is probably protected by Copyright Legislation*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.