Η συμβολή των Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus στην ποιότητα των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
The contribution of Erasmus Intensive Programmes in the quality of higher education institutions
Η συμβολή των Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus στην ποιότητα των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Kosmanis, Theodoros

Κοσμάνης, Θεόδωρος

Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΦ--Τμήμα Οχημάτων,2015

Presentation

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης (EL)
ATEI of Thessaloniki (EN)

2013-11
2015-07-13T09:35:56Z

Kosmanis,T.(2013).Οχημάτων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, έγινε δεκτό για ανακοίνωση στο 2ο Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη.Νοέμβριος 2013.Θεσσαλονίκη:ΤΕΙ
Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2013

TEI


Το τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσία
This item is probably protected by Copyright Legislation*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.