Πρόβλεψη και μέτρηση σιδηροδρομικού θορύβου στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Anticipating and measuring rail noise in Greece
Πρόβλεψη και μέτρηση σιδηροδρομικού θορύβου στην Ελλάδα

Μπάμνιος, Γεώργιος
Τροχίδης, Αθανάσιος

Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΦ--Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2001

Άλλο
other
Article
Other


Ελληνική γλώσσα

2001

Μπάμνιος, Γ., Τροχίδης, Α. (2004). Πρόβλεψη και μέτρηση σιδηροδρομικού θορύβου στην Ελλάδα. Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ(2):87-96.
Τεχνικά Χρονικά, vol.2, 2001

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Το τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσία
This item is probably protected by Copyright Legislation*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.