δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιάγνωση Βλαβών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Fault Diagnosis Integrated Circuits

Παπακώστας, Δημήτριος
Χατζόπουλος, Αλκιβιάδης

Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΦ--Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,1993

Άλλο
other
Conference article
Other


6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής

Ελληνική γλώσσα

1993-03

Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Θράκη, 1993
Παπακώστας, Δ. και Χατζόπουλος, Α. (1993). Διάγνωση Βλαβών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Σε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής: πρακτικά συνεδρίου, Θράκη, 1993. [χ.τ.]: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σ.178-182.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Το τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσία
This item is probably protected by Copyright Legislation*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.