Ανάπτυξη Λογισμικού για την Υποβοήθηση της Εξ' Αποστάσεως Διδασκαλίας Μαθημάτων Ηλεκτρονικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Software Development for Enabling Distance Learning Teaching Training Online
Ανάπτυξη Λογισμικού για την Υποβοήθηση της Εξ' Αποστάσεως Διδασκαλίας Μαθημάτων Ηλεκτρονικής

Παπακώστας, Δημήτριος

Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΦ--Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,2003

Άλλο
other
Article
Other


2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2003-03

Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα, 2003
9789607860279
Παπακώστας, Δ. (2003). Ανάπτυξη Λογισμικού για την Υποβοήθηση της Εξ' Αποστάσεως Διδασκαλίας Μαθημάτων Ηλεκτρονικής. Σε: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ'Αποστάσεως Εκπαίδευση: πρακτικά συνεδρίου, Πάτρα, 2003. Αθήνα: Προπομπός, σ.265-275.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Το τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσία
This item is probably protected by Copyright Legislation*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.