Ενζωοτική λεύκωση & βρουκέλλωση στην Αιτωλοακαρνανία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Ενζωοτική λεύκωση & βρουκέλλωση στην Αιτωλοακαρνανία

Λυμπερίου, Ελπίδα

Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤΡΟΔ-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2018—10186

Bachelor thesis
bachelorThesis
Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία

Ανοσοποιητικό σύστημα
Λεμφοκύτταρα
βρουκέλλωση
ενζωοτική λεύκωση
Αιτωλοακαρνανία
Βρουκέλλωση
περιστατικά ενζωοτικής λεύκωσης
Μεταδοτικές ασθένειες -- Ελλάδα -- Αιτωλοακαρνανία
Βρουκέλλωση στα ζώα
Ηλικιωμένα άτομα -- Ελλάδα -- Αιτωλοακαρνανία
περιστατικά βρουκέλλωσης


2018-10-11


Πτυχιακές Εργασίες

Default License*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.