Μελέτη της επίδραση της ποιότητας του αραιωτικού σπέρματος κάπρου στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα χοιρομητέρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Μελέτη της επίδραση της ποιότητας του αραιωτικού σπέρματος κάπρου στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα χοιρομητέρων

Νικολαΐδου, Αθηνά

Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2018--9605

Bachelor thesis
bachelorThesis
Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία

boar
pig breeding
κάπρος
αναπαραγωγή χοίρου
εκτροφή χοίρου


2018-04-26


Πτυχιακές Εργασίες

Default License*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.