Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπολυμερών 2,5-φουρονοδικαρβοξυλικού οξέος, τερεφθαλικού οξέος και 1,2-αιθυλενογλυκόλης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύνθεση και χαρακτηρισμός συμπολυμερών 2,5-φουρονοδικαρβοξυλικού οξέος, τερεφθαλικού οξέος και 1,2-αιθυλενογλυκόλης

Κωνσταντοπούλου, Μαρία

Μεταπτυχιακή εργασία –Σχολή Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Ζωικής παραγωγής

masterThesis
Μεταπτυχιακή εργασία
Master thesis

Τερεφθαλικό οξύ
Αιθυλενογλυκόλη
Φουρανοδικαρβοξυλικό οξύ


2016-07-13


Πτυχιακές Εργασίες

Default License*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.