Η βοοτροφία στο Νομό Κοζάνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η βοοτροφία στο Νομό Κοζάνης

Δραγώνας, Θεόδωρος

Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρακολούθηση της ανάπτυξης των μοσχαριών και η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του σφαγίου σε συγκεκριμένες φυλές, όπως είναι οι φυλές Limousine, Belgian Blue και Black Angus.
Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας,2015--αα6868

Άλλο
other
Thesis
Other

Φυλές βοών
Βοοτροφία
Νομός Κοζάνης
Βοοτροφική εκμετάλλευση «ΔΡΑΓΩΝΑΣ
Κρεατοπαραγωγή


Ελληνική γλώσσα

2015-06-19T08:04:10Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.