Ποιοτικά χαρακτηριστικά και τεχνολογία παραγωγής τυριών τύπου Pasta Filata

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά και τεχνολογία παραγωγής τυριών τύπου Pasta Filata

Κλανέτατζης, Δημήτριος

Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2010 -- αα798
Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κατηγορίας τυριών τύπου “pasta filata” καθώς και η περιγραφή της τεχνολογίας παραγωγής ορισμένων τυριών αυτού του είδους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των τυριών, στα είδη και γενικά στη παρασκευή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τυριών του είδους που μας απασχολεί στο παρόν πόνημα. Συγκεκριμένα αναφέρεται στις απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα και τη σύσταση των τυριών αλλά και τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα πάντα με προδιαγραφές εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Τροφίμων και Ποτών και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Το επόμενο κεφάλαιο έχει σχέση με τη τεχνολογία παραγωγής και συγκεκριμένα για τυριά που δεν ωριμάζουν, αλλά και αυτά που ωριμάζουν με οξυγαλακτικά βακτήρια και στη συνέχεια γίνεται μια περιγραφή για τον τρόπο και τις μεθόδους παραγωγής τυριών όπως: η Mozzarella, το Provolone και το Κασέρι.

Άλλο
other
Thesis
Other

Τυριά
Dairy products
Τυρί-Ποικιλίες
Pasta Filata
Ποιότητα τυριών
Cheese
Cheese-Varieties
Σύσταση των τυριών
Quality characteristics of cheeses
Τεχνολογία παραγωγής τυριών
Cheese Quality
Ποιοτικά χαρακτηριστικά των τυριών
Τυρί
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Cheese production technology


Ελληνική γλώσσα

2010-11-29T09:16:08Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.