«Ανίχνευση της Escherichia coli και του Clostridium perfringens σε νωπό κιμά»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
«Ανίχνευση της Escherichia coli και του Clostridium perfringens σε νωπό κιμά»

Μακράκη, Μαρία

Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: “Μικροβιολογική κατάσταση νωπού κιμά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας – Αναζήτηση των Salmonella sp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus και Clostridium perfringens στο νωπό κιμά και μελέτη της αντιβιοτικοαντοχής τους” με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελευθεριάδου Αναστασία.
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009 - αρ.εισ.1314

Άλλο
other
Thesis
Other

Pathogenic microorganisms
Παθογόνων μικροοργανισμών-Ανίχνευση
Κρέας
Escherichia coli
Pathogenic bacterium
Νωπός κιμάς
Παθογόνο βακτήριο
Fresh minced
Clostridium perfringens


Ελληνική γλώσσα

2014-03-06T12:42:36Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.