Πρόληψη και θεραπεία της τοξοκάρωσης σε μια εκτροφή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πρόληψη και θεραπεία της τοξοκάρωσης σε μια εκτροφή

Καραπάτης, Βασίλης

Στην παρούσα πτυχιακή μου εργασία θα αναφερθώ στην ασκαρίδωση (τοξοκάρωση) και στα προβλήματα που δημιουργεί στα μικρά κατοικίδια ζώα. Ειδικά θα αναφερθώ στη μορφολογία και τους βιολογικούς κύκλους των παρασίτων, την αιτιολογία της νόσου, την κλινική εικόνα, την επιδημιολογία, τη διάγνωση, την παθογένεια της νόσου, την πρόληψη, τη σχέση με την δημόσια υγεία και την θεραπεία.
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009 - αρ.εισ.1604

Άλλο
other
Thesis
Other

Εκτροφή
Τοξοκάρωση
Prevention
Πρόληψη των ασθενειών
Θεραπεία ασθενειών
Treatment
Treatment and Prevention
Πρόληψη και αντιμετώπιση
Θεραπεία και πρόληψη
Θεραπεία


Ελληνική γλώσσα

2014-03-06T13:08:52Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.