Συμπεριφορά (ηθολογία) του προβάτου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συμπεριφορά (ηθολογία) του προβάτου

Πεταλάς, Στέφανος

Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2011 - αρ.εισ.1840
Η ανάγκη για την ανάπτυξη της παραγωγής και της καλύτερης διαχείρισης των προβάτων μας έχει οδηγήσει σε χειρισμούς και ρυθμίσεις των γεγονότων που καθορίζουν την παραγωγικότητα των ζώων. Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι η γνώση, η αντίληψη και η κατανόηση της συμπεριφοράς των προβάτων, που μας δίνει τα απαραίτητα στοιχεία για την σωστή λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής. Τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής της ηθολογίας χρησιμοποιούνται από πολλούς έμπειρους παραγωγούς, που καταφέρνουν να "διαβάζουν" τα σημάδια στην συμπεριφορά των προβάτων, έγκαιρα και σωστά ώστε να προλαμβάνουν και να μειώνουν τους κινδύνους νοσημάτων, να εξασφαλίζουν την ευζωία των προβάτων, να διευκολύνουν και να βελτιστοποιούν την αναπαραγωγική διαδικασία, να διατηρούν άτομα υψηλής γενετικής αξίας, να διαχειρίζονται με επιτυχία την διατροφή των προβάτων, και γενικώς να παίρνουν αποφάσεις σε καθημερινά θέματα που ενισχύουν την παραγωγή. Είναι μια γνώση απαραίτητη για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα πρόβατα περισσότερο και για όσους ασχολούνται επαγγελματικά.

Άλλο
other
Thesis
Other

Behavior of sheep
Πρόβατο
Συμπεριφορά προβάτου
Ethology sheep
Sheep
Ηθολογία προβάτου
Ηθολογία
Συμπεριφορά των ζώων-Εξέλιξη


Ελληνική γλώσσα

2014-03-06T11:20:06Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.