Το μικρό σκαθάρι κυψέλης, ένας νέος εχθρός, απειλή για την παγκόσμια μελισσοκομία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το μικρό σκαθάρι κυψέλης, ένας νέος εχθρός, απειλή για την παγκόσμια μελισσοκομία

Νικολαΐδης, Νικόλαος

Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής διατριβής είναι να προσδιοριστούν τα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του εντόμου Aethina tumida, προκειμένου να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή του αλλά και η γνώση των στοιχείων εκείνων που μπορεί να αποτελέσουν εφόδια για την καταπολέμησή του. Επιπρόσθετα γίνεται επισκόπηση των προβλημάτων που δημιουργεί αλλά και των διαφόρων μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί από επιστήμονες αλλά και μελισσοκόμους σ’ ολόκληρο τον κόσμο, όπου έχει προσβάλλει το μικρό σκαθάρι κυψέλης. Με ορατό τον κίνδυνο να εμφανιστεί τα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα, ο νέος αυτός εχθρός για τη μελισσοκομία, η παρούσα πτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο, την όσο το δυνατόν πληρέστερη, στον παρόντα χρόνο που πραγματοποιείται η συγγραφή της, καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί

Άλλο
other
Thesis
Other

Ακαρεοκτόνα
Beehive
Parasites
Bees
Acaricides
Honey
Καταπολέμηση παράσιτων
Hive
Pest
Βιολογική καταπολέμηση παρασίτων
Beetle
Κυψέλη
Παράσιτα
Biological pest control
Σκαθάρι
Μελίσσι
Μέλι
Bee culture
Apiculture
Μελισσοκομία
Μέλισσες


Ελληνική γλώσσα

2010-04-13T07:51:49Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.