Η ρομποτική άμελξη σε μεγάλες αγελαδοτροφικές μονάδες και η συμβολή στην ποιότητα του γάλακτος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ρομποτική άμελξη σε μεγάλες αγελαδοτροφικές μονάδες και η συμβολή στην ποιότητα του γάλακτος

Μανιτάρας, Δημήτρης

Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2010 - αρ.εισ.916
Η διαδικασία άμελξης περιλαμβάνει την εξαγωγή του γάλακτος από ένα ζώο στην κτηνοτροφική παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και στον Καναδά αυτοματοποιημένα συστήματα άμελξης. Στις ειδικές αυτές αμελκτικές μηχανές αυτοματοποιείται πλήρως η διαδικασία της άμελξης. Στα συστήματα ρομποτικής άμελξης το ζώο εισέρχεται σε μια ειδική είσοδο ασφαλείας, και ένας ειδικός ρομποτικός βραχίονας επεκτείνεται κάτω από την αγελάδα και με την καθοδήγηση αισθητήρων λέιζερ και φωτοκύτταρων, καθαρίζει και στεγνώνει κάθε θηλή πριν τη σύνδεση με τους ειδικούς συλλέκτες. Η ροή γάλακτος, η ποσότητα και ο χρόνος αρμέγματος ελέγχονται χωριστά για κάθε μια από τις τέσσερις θηλές της αγελάδας. Παράλληλα το σύστημα καθαρίζεται πριν εισέλθει η επόμενη αγελάδα και τέλος, η ειδική πύλη ανοίγει και η αγελάδα εισέρχεται στην περιοχή σίτισης.
Η διαδικασία άμελξης περιλαμβάνει την εξαγωγή του γάλακτος από ένα ζώο στην κτηνοτροφική παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες στη Ευρώπη και στον Καναδά αυτοματοποιημένα συστήματος άμελξης A.M.S). Στις ειδικές αυτές αμελκτικές μηχανές αυτοματοποιείται πλήρως η διαδικασίας της άμελξης. Στα συστήματα ρομποτικής άμελξης το ζώο εισέρχεται σε μία ειδική είσοδο ασφαλείας, και ένας ειδικός ρομποτικός βραχίονας επεκτείνεται κάτω από την αγελάδα και με την καθοδήγηση αισθητήρων λέιζερ και φωτοκυττάρων, καθαρίζει και στεγνώνει κάθε θηλή πριν τη σύνδεση με τους ειδικούς συλλέκτες. Η ροή γάλακτος, η ποσότητα και ο χρόνος αρμέγματος ελέγχονται χωριστά για κάθε μια από τις τέσσερις θηλές της αγελάδας. Μετά από την άμελξη, αποσύρονται οι συλλέκτες και ο ρομποτικός βραχίονας ψεκάζει την περιοχή του ζώου, με ένα απολυμαντικό διάλυμα. Παράλληλα, το σύστημα καθαρίζεται πριν εισέλθει η επόμενη αγελάδα και τέλος, η ειδική πύλη ανοίγει και η αγελάδα εισέρχεται στην περιοχή σίτισης. Τα συστήματα πλεονεκτούν έναντι του συμβατικού τρόπου άμελξης καθώς αυξάνεται σημαντικά η παραγωγή γάλακτος και ο παραγωγός μπορεί να ασχοληθεί με άλλες εργασίες στο αγρόκτημα. Επιπλέον, υπάρχει καλύτερη διαχείριση των ζώων. Ωστόσο, το κόστος αυτών των συστημάτων είναι υψηλό, ενώ πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ΄όψιν διάφορες βακτηριακές μολύνσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα του γάλακτος. Οι παράμετροι που προσδιορίζουν την ποιότητα του γάλακτος είναι : η λιποπεριεκτικότητα, οι πρωτεΐνες, η ουρία, ο αριθμός των σωματικών κυττάρων, η Ο.Μ.Χ., το Σ.Υ.Α.Λ, το pH. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ΕΚ) 853/2004, το νωπό γάλα αγελάδας πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια: περιεκτικότητα σε σωματικά κύτταρα (ανά ml) ≤400.000 (κυλιόμενος τριμηνιαίος γεωμετρικός μέσος όρος, με τουλάχιστον μία δειγματοληψία μηνιαίως) και περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 30ºC (ανά ml) ≤100.000 (κυλιόμενος διμηνιαίος γεωμετρικός μέσος όρος, με τουλάχιστον δύο δείγματα μηνιαίως). Η ποιότητα του γάλακτος στην αρχή της εφαρμογής του ρομποτικού συστήματος δεν κρίνεται ικανοποιητική, ωστόσο στην πορεία οι τιμές των παραμέτρων, που είναι υψηλότερες σε σχέση με τη συμβατική άμελξη, σταθεροποιούνται σχεδόν στα φυσιολογικά επίπεδα.

Άλλο
other
Thesis
Other

Units of cows
Dairy products
Υγιεινή του γάλακτος
Αγγελοδοτροφικές μονάδες
Cows
Quality of milk
Αγελάδες
Ρομποτική άμελξη
Ρομποτικές μονάδες
Ποιότητα του γάλακτος
Healthy milk
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Αγελοδοτροφικές μονάδες


Ελληνική γλώσσα

2014-03-11T09:42:44Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.