Ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στο Νομό Ευβοίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στο Νομό Ευβοίας

Παρασκευά, Αθηνά

Η παρούσα εργασία αναφέρεται λεπτομερώς στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στο Νομό Ευβοίας, με προεκτάσεις για την ανάπτυξη της στην Ελληνική επικράτεια.
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009 -- αα799

Άλλο
other
Thesis
Other

Fish-culture
Prefecture of Evia
Τύποι ιχθυοκαλλιέργειας
Είδη ιχθυδίων
Fishes-Reproduction
Fish farming
Ψάρια-Ελλάδα
Ιχθυολογία
Fishes-Greece
Ιχθυοτροφία
Fishes
Ιχθυοκαλλιέργεια-Ελλάδα
Fish
Types of Aquaculture
Ευρύαλα ψάρια
Ιχθυοκαλλιέργειες
Υδατοκαλλιέργεια
Fishes-Breeding-Greece
Ψάρια και εκτροφή
Ψάρια-Αναπαραγωγή
Ichthyology
Ψάρια
Ψάρι
Νομός Ευβοίας
Ιχθυοκαλλιέργεια
Euryhaline fish
Fish and rearing
Ψάρια-Εκτροφή-Ελλάδα
Fish-culture-Greece
Aquaculture


Ελληνική γλώσσα

2010-11-30T09:03:39Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.