Η Εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης στη χοιροτροφική μονάδα των Αδελφών Ανδρέου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης στη χοιροτροφική μονάδα των Αδελφών Ανδρέου

Ττοφαλλή, Ττοφαλλής

Σήμερα, η παγκόσμια παραγωγή χοιρινού κρέατος ανέρχεται στους 80.010 τόνους, ενώ των πουλερικών 58.450 τόνους, του βοείου 56.450 τόνους και των αιγοπροβάτων 10.000 τόνους. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν καταναλώνει χοιρινό κρέας, για θρησκευτικούς λόγους. Γεγονός είναι ότι o χοίρος σαν παραγωγική μηχανή, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, έχει να επιδείξει εκπληκτικές επιδόσεις. Μια χοιρομητέρα, ζωντανού βάρους 150-200 κιλά, έχει την ικανότητα, μέσω των παραγώγων της (παχυνόμενα χοιρίδια), να εξασφαλίσει μια ποσότητα δύο και πλέον τόνων ζωντανού βάρους, κατά έτος, πολλαπλασιάζοντας το βάρος της πάνω από δέκα φορές. Σαν εκτρεφόμενο ζώο, από τον χοίρο παράγονται προϊόντα και υποπροϊόντα, όπως είναι το κρέας και το λίπος για τη διατροφή του ανθρώπου, το δέρμα για την κατασκευή παπουτσιών, το αίμα για προϊόντα αλλαντοποιίας, αλβουμίνη, αιματάλευρο, γουρουνότριχες για την κατασκευή βουρτσών, πινέλων και χορδών σε μουσικά όργανα.
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009 - αρ.εισ.1281

Άλλο
other
Thesis
Other

Functioning pig unit
Λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας
Χοιροτροφία
Χοιροτροφική μονάδα
Αδελφοί Ανδρέου
Τεχνητή σπερματέγχυση
Pig unit


Ελληνική γλώσσα

2014-03-07T11:33:54Z


Πτυχιακές Εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.