Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annals of Gastroenterology
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Small bowel tumors (EN)

Dimitroulopoulos D.,
Heuman D.M.,
Mihas A.A.,
Xynopoulos D.,
Paraskevas E.,

SUMMARY Small intestinal neoplasms are uncommonly encountered in clinical practice. Small intestinal neoplasms may occur sporadically, or in association with genetic diseases such as familial adenomatous polyposis coli or Peutz-Jeghers syndrome, or in association with chronic intestinal inflammatory disorders such as Crohn’s disease or celiac sprue. Benign small intestinal tumors such as leiomyoma, lipoma, hamartoma or desmoid tumor, are usually asymptomatic but may present with intussception. Primary malignancies of the small intestine, including adenocarcinoma, leiomyosarcoma, carcinoid, and lymphoma, may present with intestinal obstruction, jaundice, bleeding, or pain. Extraintestinal neoplasms may involve the intestine via contiguous spread or peritoneal metastasis. Hematogenous metastases to the intestine from an extraintestinal primary are unusual and are most typical of melanoma. Because the small intestine is relatively inaccessible to routine endoscopy, diagnosis of small intestinal neoplasms is often delayed for months after onset of symptoms. When the diagnosis is suspected, enteroclysis is the most useful imaging study. Small bowel endoscopy (enteroscopy) is increasingly widely available and may permit earlier, non-operative diagnosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Αγγλική γλώσσα

2007-03-19


Hellenic Society of Gastroenterology (EN)

1792-7463
1108-7471
Annals of Gastroenterology; Volume 15, No 1 (2002) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.