Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annals of Gastroenterology
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIrritable Bowel Syndrome (IBS) and Diet (EN)

., A. Adamopoulos

SUMMARY The role of diet in patients with Irritable Bowel Syndrome still remains empirical, as the underlying pathophysiologic disturbances of this disorder are not fully elucidated and randomised controlled trials are difficult to perform. The mainstey for dietary manipulation still remains the exclusion diets. The new, in this field is that the “forbidden” foods are fewer than in the past and the dietary advice given to the patients has a more scientific basis, although not evidence-based but based on the best evidence we have. Fat, milk, fiber, carbohydrates and certain other substances such as coffee, alcohol, hot spices may play a greater or lesser role, in aggravating symptoms. The insistance of doctors in their personal communication with patients as well as new, well designed, trials will help towards a more rational approach to this problem. Key words: Irritable bavel syndrome, food intolerance constipation predominant IBS (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Αγγλική γλώσσα

2007-03-19


Hellenic Society of Gastroenterology (EN)

1792-7463
1108-7471
Annals of Gastroenterology; Volume 15, No 3 (2002) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.