Βuried bumper syndrome presenting with hematemesis two weeks after percutaneous endoscopic gastrostomy placement

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ελληνική Γαστροεντερολογική Εταιρία
Αποθετήριο :
Annals of Gastroenterology
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Βuried bumper syndrome presenting with hematemesis two weeks after percutaneous endoscopic gastrostomy placement (EN)

Anand, Sury; The Brooklyn Hospital Center 121 DeKalb Avenue Brooklyn, NY 11201
Papafragkakis, Haris; The Brooklyn Hospital Center 121 DeKalb Avenue Brooklyn, NY 11201
Ona, Mel A.; The Brooklyn Hospital Center 121 DeKalb Avenue Brooklyn, NY 11201
Moshenyat, Yitzchak; NYU Lutheran Medical Center 150 55th Street Brooklyn, NY 11220

Ελληνική Γαστροεντερολογική Εταιρία (EL)
Hellenic Gastroenterologiki Company (EN)

2015-10-01


Annals of Gastroenterology (EN)

Annals of Gastroenterology; Volume 28, No 4 (2015); 497 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.