Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annals of Gastroenterology
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAphthous colitis in a woman with diverticulitis (EN)

Goulas, S. Karagiannis, D. Psilopoulos, P. Mikou, P. Bobotsi, C. Mavrogiannis, S.

Diverticulitis is a well-established complication of diverticulosis. Data regarding the endoscopic appearance of diverticulitis are limited, as colonoscopy is generally contraindicated during the acute attack, due to the increased risk of complications, especially bowel perforation. Endoscopic signs of inflammation in patients with diverticulosis are limited to the segments having the diverticulae, with rectal sparing, and appear in the literature as segmental colitis. We report a case of a middle-aged woman with diverticulitis who developed aphthous lesions in the rectum and sigmoid a few days after the initiation of symptoms. Other causes of aphthous lesions of the colonic mucosa (ie. Behcet ’s disease, Crohn, ischemia, tuberculosis etc.) were excluded. We suggest that the presence of aphthous lesions should not be included in the setting of segmental colitis, but should be considered as endoscopic signs of diverticulitis, possibly caused by inflammation and ischemia. Key words: Aphthae, aphthous colitis, diverticulitis, segmental colitis associated with diverticulosis, Crohn’s disease. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Αγγλική γλώσσα

2007-03-19


Hellenic Society of Gastroenterology (EN)

1792-7463
1108-7471
Annals of Gastroenterology; Volume 18, No 1 (2005) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.