Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annals of Gastroenterology
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Peritoneal tuberculosis (EN)

Mimidis, K. Ritis, G. Kartalis, K.

Tuberculosis (TB) can involve any part of the gastrointestinal tract and is the sixth most frequent site of extrapulmonary involvement. Both the incidence and severity of abdominal tuberculosis (AT) are expected to increase with increasing incidence of HIV infection. Peritoneal tuberculosis (PT), a form of AT, occurs in three forms: wet type with ascites, dry type with adhesions, and fibrotic type with omental thickening and loculated ascites. Clinically, PT is characterized by fever, abdominal pain, anorexia, weight loss, and ascites. However, none of these symptoms is specific for the disease, so it is commonly misdiagnosed, especially as carcinomatous peritonitis in the elderly. Early diagnosis of PT is of major importance in the control of the disease. Chest X-rays show evidence of concomitant pulmonary lesions in less than 25 per cent of cases. Laparoscopy with direct biopsy is an excellent diagnostic method and must be considered for every patient with unexplained ascites. A definitive diagnosis requires identification of bacilli in ascitic fluid or peritoneum tissue. However, acidfast staining is usually negative and cultures are positive in 30-40% of cases, making bacteriological confirmation of the disease very difficult. Recently, advances in molecular techniques have provided a new approach to the rapid diagnosis of tuberculosis by nucleic acid probes and polymerase chain reaction (PCR). Management is with conventional antitubercular therapy for at least six months. Key words: PCR, ascites, peritoneal tuberculosis (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Αγγλική γλώσσα

2007-03-19


Hellenic Society of Gastroenterology (EN)

1792-7463
1108-7471
Annals of Gastroenterology; Volume 18, No 3 (2005) (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.