Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annals of Gastroenterology
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMinimally invasive surgery in Crohn's disease (EN)

Montorsi, Marco
Spinelli, Antonino
Bazzi, Piero

Surgery still represents the most frequent treatment for the management of Crohns disease complications. The laparoscopic approach has been widely applied over the past twenty years. A longer learning curve has slowed the diffusion of laparoscopic surgical therapy for inflammatory bowel diseases. Today, in selected patients with Crohns disease, minimally invasive surgery has proved to be as safe and effective as an open approach, leading to reduced postoperative pain and hospital stay, faster return to daily activities, improved cosmetic result, becoming the gold standard of treatment for primary uncomplicated ileocolic disease. The increasing experience of dedicated surgeons explains how the application of laparoscopy has spread to more complicated disease with encouraging results, even if not yet evidence based. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Αγγλική γλώσσα

2011-11-14


Hellenic Society of Gastroenterology (EN)

1792-7463
1108-7471
Annals of Gastroenterology; Volume 24, No 4 (2011); 276-279 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.