Εδαφικές διαρρήξεις, πεδίο τάσεων και σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της σμηνοσειράς της Οιχαλίας (2011, Άνω Μεσσηνία)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕδαφικές διαρρήξεις, πεδίο τάσεων και σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της σμηνοσειράς της Οιχαλίας (2011, Άνω Μεσσηνία) (EL)
The 2011 Oichalia (SW Peloponnese, Greece) seismic swarm: Geological and seismological evidence for E-W extension and reactivation of the NNW-SSE striking Siamo Fault (EN)

Makropoulos, K.
Lekkas, E.
Ganas, A.
Kolligri, M.
Moshou, A.

Στην περιοχή της Άνω Μεσσηνίας (Πελοπόννησος) σημειώθηκε μία σμηνοσειρά σεισμών μικρού και μεσαίου μεγέθους, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Οι σεισμοί έγιναν πάνω στο κανονικό ρήγμα ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης, το οποίο διέρχεται μέσα από το χωριό Σιάμο. Αυτό αποδεικνύεται από τα εξής στοιχεία α) την παράταξη και φορά κλίσης των εδαφικών διαρρήξεων που μετρήθηκε στο πεδίο (Β160Α, κλίση προς Δ) β) την χωρική κατανομή των επικέντρων της σεισμικής ακολουθίας και το αζιμούθιο του Τ-άξονα του μηχανισμού γένεσης του σεισμού της 14/8/2011 και γ) την χωρική κατανομή των βλαβών των τριών μεγαλυτέρων σεισμών της ακολουθίας, οι οποίες σημειώθηκαν στο ανατολικό περιθώριο της λεκάνης. Το μήκος του ρήγματος που έσπασε, υπολογίζεται στα 7 (συν-πλήν 1) km. Η σεισμική συμπεριφορά του ρήγματος του Σιάμου καθορίζεται είτε από την αλλαγή στο πεδίο τάσεων αμέσως βορειότερα της Οιχαλίας (από Α-Δ σε Β-Ν) είτε (μπορεί και σε συνδυασμό) από την ύπαρξη ρευστών στον μέσο/ανώτερο φλοιό λόγω της γειτονίας της Ελληνικής υποβύθισης. (EL)
The Upper Messinia basin (Peloponnese, Greece) hosted a seismic swarm during the second half of 2011. The geological evidence (surface breaks striking N160°E), the seismological data (distribution of relocated earthquakes and T-axis orientation) and severe damage distribution are aligned along the eastern margin of the basin, so as they are attributed to reactivation of the bordering NNW-SSE normal fault. In particular, the rupture of the 14 August 2011 M=4.8 event is associated to the surface breaks inside the village Siamo. The length of the reactivated fault is estimated as 7 ±1 km based on the longest dimension (NW-SE) of the swarm epicentres (June to October 2011). The mode of rupture of the Siamo fault is probably related to a) the change in stress field orientation from south to north inside the basin (from E-W extension in the Siamo – Katsaro area to N-S extension in the north of Oichalia area) and/or b) to the occurrence of magmatic fluids due to the proximity of Messinia to the Hellenic subduction. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελλάς (EL)
Μεσσηνία (EL)
Κανονικά ρήγματα (EL)
Σμηνοσειρά (EL)
HypoDD (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
Greece (EN)
hypoDD (EN)
Messinia (EN)
normal faulting (EN)
Earth and related Environmental science (EN)
earthquake swarm (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2012-01-21


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 46 (2012): Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVI; 81-94 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 46 (2012): Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVI; 81-94 (EN)

Copyright (c) 2016 A. Ganas, E. Lekkas, M. Kolligri, A. Moshou, K. Makropoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.