δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFlood fatalities in Athens, Greece: 1880- 2010. (EN)

Diakakis, M.
Pallikarakis, A.
Katsetsiadou, K.

Η επίπτωση των αστικών πλημμυρών σε ανθρώπινες ζωές είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην ανάλυση των θανάτων από πλημμύρες στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αθηνών μεταξύ 1880 και 2010. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται μια βάση δεδομένων, σε περιβάλλον GIS  , με αναλυτικά στοιχεία για τη χωρική και χρονική τοποθέτηση των συγκεκριμένων συμβάντων και δημογραφικές πληροφορίες για τα θύματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν μια σταδιακή μείωση των θυμάτων, μολονότι τα πλημμυρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο συχνά. Παράλληλα, προκύπτει υπερεκπροσώπηση των ανδρών, των νέων και των ηλικιωμένων ατόμων ανάμεσα στα θύματα. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση θανάτων εμφανίζεται στα κεντρικά και δυτικά τμήματα του λεκανοπεδίου, ενώ παρατηρείται σταδιακή μετατόπιση των θέσεων θανατηφόρων συμβάντων από τα κεντρικά προς τα περιφερειακά τμήματα της πόλης, γεγονός που σχετίζεται με την παράλληλη επέκταση του αστικού ιστού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές κατά την περίοδο μελέτης. (EL)
Flood-related deaths in urban environments constitute a major issue in flood risk management especially during the last decades, as global urban population grows larger. This work focuses on the analysis of flood-related fatalities in Athens metropolitan area, in Greece between 1880 and 2010. To this aim, a database is compiled, recording spatial and temporal distribution of fatal flood incidents, along with demographic information on the victims. GIS is used to map and spatially analyze the incidents in question and to examine possible migration trends. Results showed a total  of  182  fatalities  across  Athens  basin,  presenting  a  decreasing  trend,  even though  flood  event  numbers  are  rising.  Males,  youngsters  and  elderly  people showed an overrepresentation amongst the victims in comparison with the country’s general population. Fatal incidents presented a higher spatial density in the central and southwestern parts of the city indicating a higher persistence of flood phenomena in these areas. A gradual migration of fatality locations, from the central parts of the city, towards the outer suburbs during the study period was identified following the city’s spatial expansion. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πλημμύρες (EL)
Χωρική ανάλυση (EL)
Επικινδυνότητα (EL)
Αθήνα (EL)
Θάνατοι (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
Flood deaths (EN)
Spatial analysis (EN)
Flood migration (EN)
Hazard (EN)
Flood mortality (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1407-1416 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1407-1416 (EN)

Copyright (c) 2016 M. Diakakis, K. Katsetsiadou, A. Pallikarakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.